Spring menu over

Eksternt tilsyn 

Vi modtager årlige tilsyn i henholdsvis værkstedstilbud og klubtilbud (Cafe Oasen). Hillerød Kommune har besluttet, at opgaven løftes af BDO, som kommer på både anmeldt og uanmeldt tilsyn.  

Tilsynets formål er at sikre kontinuerligt fokus på faglig kvalitet og udvikling, som led i at understøtte borgertrivsel og effekt af indsatsen. 

Egenkontrol  

På Trollesbro udfører vi to gange årligt egenkontrol for at sikre grundlaget for det faglige arbejde. Vi ser det først og fremmest som et internt arbejdsredskab for henholdsvis faglige koordinatorer og ledelse til at understøtte og sikre kvaliteten af det faglige arbejde. Egenkontrol indgår som en del af den styringsmæssige dialog med forvaltningen og afdelingschefen om udviklingen i Trollesbros tilbud. 

  • Egenkontrol har variabelt fokus, som besluttes af ledelse og koordinatorer med afsæt i en vurdering af, hvad der er relevant at lægge vægt på. Fokus kan fx være kvalitet i dokumentation, fokus på mål, sammenhæng og effekt i indsatsen, brug af systemer, mv. 
  • Vi ser egenkontrol som et redskab til læring og udvikling. 
  • Vi lægger vægt på at inddrage borgerperspektiv i evaluering af kvaliteten. 
Logo