Spring menu over

Tjekpunktet – råd og vejledning” er et tilbud til dig, som er over 18 år, og har udfordringer i forhold til at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

I Tjekpunktet møder du sagsbehandlere fra Hillerød Kommune og pædagogisk personale fra Trollesbro. Vi tilbyder en afklarende samtale, rådgiver bredt og kan guide dig videre. Hver onsdag fra kl. 13-15 kan du også møde to IPS-konsulenter fra Jobcentret. IPS står for ’Individuelt Planlagt Job med Støtte’ og er en beskæftigelsesindsats, der hjælper mennesker med psykiske sygdomme til at finde job eller uddannelse, som matcher deres ønsker og behov.

Via din henvendelse i Tjekpunktet, kan du få tilbudt et kort støtteforløb (3-5 gange), der tager udgangspunkt i dine konkrete udfordringer og ønsker.

Du kan også få tilbud om mere omfattende støtte, som eksempelvis gruppetilbud eller individuel støtte (op til 6 måneder), og vi kan introducere dig til tilbuddene på Trollesbro, fx Værestedet eller Trollepunktet.

Du kan fx få vejledning om eller støtte til:

  • at klare din hverdag
  • at håndtere dine psykiske eller fysiske udfordringer
  • at skabe struktur i hverdagen
  • at få overblik over din økonomi
  • at søge bolig (vi kan ikke bevilge dig en bolig, men kan hjælpe dig med boligsøgning)
  • at håndtere følelser eller ensomhed
  • at skabe dialog med dit netværk

Vi hjælper også med at etablere samarbejde med fx andre af kommunens afdelinger, frivillige organisationer eller lign.

Åbningstid
Tjekpunktet har åbent mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 13-15 og torsdag kl. 16-18. Helligdage undtaget. Mød op på Trollesbro - Slangerupgade 60, 3400 Hillerød eller ring på tlf. 7232 6700.

Tjekpunktet holder åbent hele sommeren. 

”Tjekpunktet – råd og vejledning” er et tilbud, som løftes af Trollesbro og Socialfaglig Enhed.

Logo