Spring menu over

På Trollesbro har vi flere forskellige tilbud, der giver dig mulighed for aktivitet og samvær med andre. De forskellige tilbud har forskellige målgrupper.

Disse tilbud er uvisiterede, dvs. at du ikke skal have bevilliget tilbuddet, men kan møde op. Tilbuddene er målrettet borgere i Hillerød Kommune.

Café Oasen er til dig, som er ung eller voksne med fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse. Hvis du ønsker at benytte Café Oasen, skal du kontakte din sagsbehandler, som skal afklare, om du er i målgruppen og fremsende en bevilling.

Logo