Spring menu over

På Trollesbro har vi flere forskellige tilbud, der giver mulighed for aktivitet og samvær med andre. De forskellige tilbud har forskellige målgrupper.

Værestedet, Trollepunktet, Fyrtaarnet og Ud-i-livet retter sig mod unge og voksne med psykisk sårbarhed.

Alle disse tilbud er uvisiterede, dvs. at du ikke skal have bevilliget tilbuddet, men kan møde op. Tilbuddene er målrettet borgere i Hillerød Kommune.

Café Oasen har et lidt bredere sigte og retter sig mod unge og voksne med fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse. Hvis du ønsker at benytte Café Oasen, skal du kontakte din sagsbehandler, som skal afklare om du er i målgruppen og fremsende en bevilling.

Logo