Spring menu over

Trollesbro rummer en lang række forskellige tilbud til borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. En del af disse tilbud er fast forankret i huset – det gælder fx tilbud om beskyttet beskæftigelse (værkstedstilbud), klubtilbuddet Café Oasen, Værestedet og Trollepunktet, gruppeforløb og Tjekpunktet. En stor del af vores indsats er forankret på Trollesbro, men en anden stor del foregår i borgerens eget hjem. Det gælder tilbud efter §82b og §85, som er individuelt tilrettelagt socialpædagogisk støtte.

Vi er optaget af at være et hus i udvikling – og et hus, der har fokus på muligheder og løsninger, der støtter den enkelte borger mod et mere selvstændigt liv på egne præmisser. Dette er omdrejningspunktet i alle tilbud.

Nogle tilbud er åbne, mens en del er visiteret af sagsbehandlere i Hillerød eller andre kommuner. Kig dig omkring på vores hjemmeside – og kontakt os hvis du har brug for yderligere information.

Logo