Spring menu over

Trollesbro rummer en bred vifte af tilbud til borgere med forskellige funktionsnedsættelser, herunder udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, psykisk sårbarhed, hjerneskader og senhjerneskader.  

Har du lyst til at være en del af et miljø, hvor faglig udvikling og menneskeligt nærvær går hånd i hånd?

Hvor du med blik for helheden bidrager til, at Trollesbro er et givende sted for centrets brugere og en skøn arbejdsplads for stedets medarbejdere? 

Kan du sætte din faglighed i spil i en pædagogisk ramme? Kan du bidrage med struktur og tydelighed til de borgere, der har brug for dét for at kunne lykkes? Og har du lyst til at være en del af et ambitiøst og forpligtende samarbejde? Så vil vi med glæde modtage en ansøgning fra dig! 

Ansættelsesproces 

I forbindelse med ansættelser inviterer vi så vidt muligt til åbent-hus, så du har mulighed for at få et indblik i vores dagligdag og rammer. 

Hvor det er muligt, lægger vi vægt på at inddrage brugerne aktivt i ansættelsesprocessen. 

Vi tilbyder 

  • En dynamisk arbejdsplads med engagerede og gode kolleger 
  • En arbejdsplads med fokus på faglig oprustning og udvikling 
  • En mangfoldig og alsidig kollegagruppe 
  • Et spændende og udfordrende arbejde, hvor du er tæt på mennesker og får mulighed for at være med til at skabe nye muligheder for dem 
  • Et afvekslende arbejde med stor indflydelse på opgaveløsningen og din arbejdsdag 
  • Mulighed for parløb med kolleger og ledelsesmæssig sparring i det pædagogiske arbejde 
Logo