Spring menu over

Trollesbro tilbyder visiterede tilbud efter SEL §103 (beskyttet beskæftigelse) og SEL §104 (klubtilbud), samt efter SEL §85 (socialpædagogisk støtte). Vi tilbyder også tilbud efter LAB §32 (særligt tilrettelagte forløb på værkstedstilbuddene) og LAB §78 (mentorstøtte).  

Visitation af borgere til tilbud efter SEL §103 og §104 

Vi samarbejder tæt med myndighed i Hillerød Kommune, og visitation af Hillerød borgere sker altid via visitationsudvalget. 

Vi leverer også tilbud til borgere fra andre kommuner.    

Når du som sagsbehandler ønsker at afsøge mulighed for at visitere en borger til et af vores tilbud, vil vi altid være optaget af indsatsformål og mål.  

Ved visitation af borgere fra andre kommuner end Hillerød udarbejder vi en kontrakt. Denne skal være på plads, før opstart kan ske. 

Vi har brug for information for at kunne skabe et godt og relevant tilbud:  

  • Vi beder så vidt muligt om at få tilsendt § 141 handleplan/VUM-skema  
  • Relevante oplysninger fra eventuel uddannelse eller tidligere arbejdspladser m.v.  

Har du brug for viden om værkstedstilbud eller klubtilbud? 

  • Du finder information og videoklip om de forskellige tilbud her på hjemmesiden 
  • Du kan kontakte afdelingsleder Jannik Møller på tlf. 7232 3625 (ang. værkstedstilbud) eller afdelingsleder Anette Harrig Hay på tlf. 7232 6703 (ang. klubtilbud). Hvis du ønsker at bliver ringet op, så send en mail til: trollesbro-plan@hillerod.dk 
  • Du kan finde information om os på Tilbudsportalen  

Procedurer vedr. opstart (§103 og §104)  

Inden borgeren starter i beskyttet beskæftigelse, klubtilbud eller særligt tilrettelagt forløb, holder vi et møde med borger og evt. sagsbehandler, støttekontaktperson og/eller pårørende, hvor vi aftaler arbejdstider, ønsker til opgaver og indledende mål for indsatsen. 

 Ca. 4 uger efter opstart afholder vi opfølgningsmøde, hvor vi evaluerer på den første tid. Formålet er at sikre, at tilbuddet er det rette for borger og foretage evt. justeringer i mål og rammer.  

Opsigelse af tilbud (§103 og §104) 

Opsigelsesvarslet for tilbuddene er løbende måned plus 30 dage. Hvis en køberkommune vælger at opsige tre eller flere pladser, forlænges opsigelsesvarslerne til løbende måned plus 6 måneder. 

Socialpædagogisk støtte efter SEL §85, mv. 

Vi leverer også socialpædagogisk støtte (§85) til et begrænset antal udenbys borgere. Du kan henvende dig via vores mail: trollesbro-plan@hillerod.dk, hvis du ønsker at blive kontaktet om denne mulighed. 

Tilbud efter LAB-loven 

Vi kan på værkstedstilbuddene tilbyde ”særligt tilrettelagt forløb” efter LAB-lovens paragraffer. Skriv til trollesbro-plan@hillerod.dk , hvis du ønsker at bliver kontaktet ang. mulighed for dette.

Logo