Spring menu over

Du vil kunne møde mange forskellige typer ansatte på Trollesbro. Vi er ca. 85 ansatte og har også frivillige tilknyttet enkelte af vores indsatser.  

Personalegruppen er sammensat af forskellige fagligheder, og vi ser mangfoldigheden som en styrke. Vi sætter forskellighederne i spil og tror på, at der ligger en kraft i forskellige tilgange.

Vi har derfor bl.a. ansatte med uddannelse inden for disse områder: socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, håndværkere, HK, m.m. 

Vi har også ansatte med peer baggrund og tager løbende imod pædagogstuderende og SSA-elever. 

Det giver samlet en bred og mangfoldig personalegruppe, og vi har fokus på at understøtte samarbejdet på tværs af fagligheder for at kunne levere det bedst mulige tilbud til dig. 

Vores organisation 

Vores tilbud er overordnet organiseret på følgende vis: 

Lederteamet består af 4 afdelingsledere og en centerleder.
Vores stab består af faglig koordinator og administrative medarbejdere.

Logo