Spring menu over

Vores mål er at skabe og være: 

  • Et nytænkende, dynamisk og fagligt kraftcenter med plads til borgernes mangfoldighed, båret af bæredygtige og stærke faglige tilbud og fællesskaber, der skaber løsninger 

Kerneopgaven på Trollesbro 

I alle tilbud på Trollesbro arbejder vi med støtte til borgere i sårbare positioner.  

Vi ser kerneopgaven som følger:  

  • Vi samarbejder professionelt og refleksivt med borgere i sårbare positioner, så de opnår størst mulig trivsel og mestring i eget liv  
     

Vi gør det ved at: 

  • bære håbet og troen på borgernes muligheder og ressourcer  
  • styrke borgerne, så de selv finder muligheder og veje, der giver mening for dem 
  • understøtte inklusion og medborgerskabet i værdiskabende fællesskaber, også uden for Trollesbros rammer 

Samarbejde 

Som ansatte på Trollesbro er vi alle forpligtet til at indgå i et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde. Vores afsæt er, at alle er en vigtig og ligeværdig del af helheden – uanset stilling, funktion og type af ansættelse. Vi anerkender, at måden, vi møder hinanden på og måden vi løser vores opgaver på, har betydning for vores fælles arbejdspladskultur. Vi deler dermed ansvaret for, at høj faglig og god trivsel på arbejdspladsen går hånd i hånd – vi er hinandens arbejdsmiljø.  

Logo