Spring menu over

Lovgrundlag og kvalitetsstandard 

Trollesbro rummer tilbud efter Lov om Social Service (SEL) og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB): 

  • Råd og vejledning (SEL §12)  
  • Værestedet og Trollepunktet (SEL §79)  
  • Husvildeboliger med socialpædagogisk støtte (SEL §80)  
  • Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb (SEL §82A og §82B)  
  • Socialpædagogisk vejledning og støtte (SEL §85) 
  • Opsøgende socialpædagogisk arbejde (SEL §99) 
  • Beskyttet beskæftigelse (SEL §103) 
  • Klubtilbud (SEL §104) 
  • I særlige tilfælde leverer vi også særligt tilrettelagte forløb (LAB §32) 
  • I særlige tilfælde yder vi også mentorstøtte (LAB §78) 

 

Logo