Spring menu over

Er du i kontakt med et menneske, som har en bekymrende adfærd som konsekvens af en socialt udsat position, stof- eller alkoholmisbrug eller hjemløshed, er du altid velkommen til at kontakte os. 

I det opsøgende arbejde søger vi at etablere eller vedligeholde en kontakt til borgere i udsatte positioner, der aktuelt ikke har mulighed for, eller tillid til, at benytte andre relevante tilbud på området. Vi støtter borgeren i at afhjælpe aktuelle problemstillinger, ud fra den enkeltes forudsætninger.   

I den opsøgende pædagogiske indsats kan vi bl.a. støtte og motivere til: 

  • At støtte og motivere til at få hverdagen til at fungere 
  • At støtte og motivere til misbrugsbehandling 
  • Skabe kontakt til læger, sygehuse eller sagsbehandlere 
  • At (re)etablere kontakt til familie og netværk

Har du brug for at kontakte det opsøgende team?

Ring til afdelingsleder Thomas Bentzen på direkte telefonnummer: 7232 6706 i Trollesbros åbningstid.

Logo