Spring menu over

Vi yder socialpædagogisk støtte og vejledning i to opgangsfællesskaber. Opgangsfællesskabet Stutten ligger på Frederiksværksgade, mens Alléen ligger på Hillerødsholmsallé.

I opgangsfællesskaberne bor borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Borgerne bor i selvstændige lejligheder og modtager alle individuel støtte. Derudover har de behov for lidt ekstra støtte for at kunne mestre hverdagen, hvorfor der to gange ugentligt er pædagogisk personale til stede i opgangsfællesskabernes fælleslejlighed.

I opgangsfællesskaberne har borgerne en tryg fælles base som grundlag for at kunne mestre hverdagslivet og det sociale samspil.

Logo