Spring menu over

Trollesbro kan levere mentorstøtte i særlige tilfælde, og oftest i kombination med en støttekontaktpersonsordning, og hvor det giver mening at den samme person varetager begge funktioner. Det vil altid kræve en bevilling fra Jobcentret at modtage mentorstøtte fra Trollesbro.  

Mentorstøtte fra Trollesbro vil typisk være, hvis du er ledig og har misbrugs-, psykiske- eller sociale problemer, og hvor det giver mening, at der er en mentor tilknyttet, der kan støtte dig i hverdagen, så du kan passe dit arbejde i virksomhedspraktik, ressourceforløb eller andet jobfremmende aktivitetsforløb. 

I visse tilfælde er der også mulighed for at blive tilknyttet en mentor, hvis du været indlagt på psykiatrisk afdeling og er blevet udskrevet. Mentoren kan for eksempel støtte dig i at koordinere og genetablere et normalt hverdagsliv for dig med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde. 

Kontakt din beskæftigelsessagsbehandler for at høre mere.  

 

Logo