Spring menu over

I den individuelle socialpædagogiske støtte og vejledning arbejder vi efter indsatsmål, der sætter en retning for forløbet. Målene udarbejder du sammen med din sagsbehandler og din støttekontaktperson.


Den socialpædagogiske støtte og vejledning kan både have til formål at udvikle og at fastholde kompetencer, og vi følger op og laver status efter aftale med din sagsbehandler, hvorefter forløbet tilrettes efter behov.


Individuel støtte udmåles i pakker med en given timemæssig ramme for støtten. Det betyder, at vi i et vist omfang har mulighed for at skrue op og ned for timerne, uden at du skal tale med en sagsbehandler først.
For nogle er målet at kunne klare sig helt selvstændigt, mens andre har et varigt behov for støtte. I begge tilfælde har vi fokus på, at du bliver i stand til at sætte alle dine kompetencer i spil og til at leve dit liv så selvstændigt som muligt.


Vi leverer både støtte til borgere i egen bolig samt til borgere, der midlertidigt bor i Husvildeboligerne på Slangerupgade 60.


Vi arbejder fagligt reflekteret med hver enkelt borger, og vi sikrer, at du i størst muligt omfang selv er involveret i at finde vejen hen imod målet. Således vælger vi de metoder og faglige tilgange, som du selv finder mest hjælpsomme, og som vi - på baggrund af vores faglige viden og erfaring - vurderer, vil virke bedst i din situation.

Logo