Spring menu over

Gruppevejledning

I gruppevejledningen holder vi fokus på dine ressourcer, og vi støtter dig i at opnå nye handlemuligheder, udvikle færdigheder, opbygge netværk og opnå øget indflydelse på dit eget liv. 

Erfaringsdeling, forudsigelighed og indflydelse på indholdet er vigtige elementer i gruppeforløbene. Støtten gives med udgangspunkt i din egen proces mod udvikling og recovery. I gruppevejledningen tilbydes dels et længere forløb efter metoden Social færdighedstræning, dels kortere forløb med fokus på specifikke emner. 

Social færdighedstræning 

Med udgangspunkt i metoden Social Færdighedstræning tilbydes gruppevejledning med fokus på at udvikle, vedligeholde, forbedre og generalisere dine sociale færdigheder. 

Forløbene i Social færdighedstræning løber over 40 gange, hvor gruppen mødes ugentligt 1 til 2 gange af 1½ times varighed. Der er otte til ti personer i grupperne. 

De overordnede temaer i Social færdighedstræning er samtalefærdigheder, konfliktløsning, medicinhåndtering og symptommestring. 

Emneopdelte gruppeforløb 

De emneopdelte gruppeforløb varer fire til ti uger, og grupperne mødes en gang om ugen. Der er fra fire til tolv personer i grupperne. 

Gruppeforløb oprettes løbende, og hvert forløb har fokus på et af nedenstående emner: 

  • Selvværd 
  • Netværk 
  • Struktur 
  • Fysisk og psykisk trivsel 
Logo